งาน ขุด บ่อน้ำ สามารถเรียกใช้บริการกับ ทางธีรพงษ์ เซอร์วิส ได้

ขุด บ่อน้ำ

โดยได้รับมอบให้ขุดบ่อ จากพื้นที่วางเปล่า โดยขนาดที่ขุด คือ กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 2.50 เมตร

ที่ดินเปล่า

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางในใน ทีมงาน ธีรพงษ์ เซอร์วิส ครับ

งานขุด บ่อ ดิน และงานสวนอื่น คลิ๊กที่นี่