Image Placeholder
2021-09-12 12:14:45

เขื่อนกันดินไทรม้า 19 EP.1

สร้างเขื่อนกันดินซอยไทรม้า 19 ระยะความยาวทั้งหมด 49.5 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-15 13:59:15

เขื่อนกันดินไทรม้า 19 EP.2

อัพเดทงานสร้างเขื่อนกันดิน ซอยไทรม้า 19

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-15 17:22:19

เขื่อนกันดินไทรม้า 19 EP.3

แก้ไขปัญหาหินใต้น้ำ งานสร้างเขื่อนกันดิน ซอยไทรม้า 19

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-17 16:07:41

เขื่อนกันดินไทรม้า 19 EP.4

อัพเดทงานสร้างเขื่อนกันดิน ซอยไทรม้า 19

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-19 15:43:10

กำแพง กัน ดิน ซอยบางกร่าง45/5 EP.1

เริ่มงานทำกำแพงกันดิน ซอยบางกร่าง 45/5

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-20 23:12:41

เขื่อนกันดินไทรม้า 19 EP.5

อัพเดทงานสร้างเขือนกันดิน ซอยไทรม้า 19 ณ 20 ก.ย. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-22 16:15:43

สำรวจกำแพง กั้น ดิน พัง สุพรรณบุรี

ลงพื้นหน้าดูหน้างาน สำรวจกำแพง กั้น ดินพัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-27 15:59:48

เขื่อนกันดินไทรม้า 19 EP.6

ความคืบหน้างานเขือนกันดิน ซอยไทรม้า 19

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-27 16:16:08

กำแพง กัน ดิน ซอยบางกร่าง45/5 EP.2

อัพเดทงาน กำแพง กัน ดิน ในซอยบางกร่าง 45

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-09-27 16:33:45

ขุดบ่อน้ำ ปากน้ำกระโจมทอง

งานขุดบ่อน้ำ สถานที่ ที่ปากน้ำกระโจมทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Image Placeholder
2021-10-28 00:06:07

กำแพง กันดิน ซอยไทรม้า 19

ส่งงานก่อสร้างกำแพง กันดินซอยไทรม้ 19

รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อเรา

ที่อยู่

14/4 หมู่ 5,
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทร

มือถือ: 062-7188847
มือถือ: 087-7007463
ไลน์ไอดี: 062-7188847