ถม ที่ 1 ไร่ ใช้ ดิน กี่ คิว


สามารถคำนวณได้จากโปรแกรมคำนวณปริมาณดินที่ใช้ในการถมที่ โดนการกรอกรายละเอียดขนาดที่ดิน และความสูงของดินที่ต้องการถม

ผลงานทั้งหมด ล่าสุด ของธีรพงษ์

ภาพผลงานส่วนหนึ่งของงานรื้อถอนอาคาร และงานบริการอื่น ๆ ของทางเราล่าสุด ที่ให้บริการทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปริมณฑล