ธีรพงษ์ บริการ

ธีรพงษ์ Family

พันธกิจในการทำงาน

ในการทำงานของเรานั้น เราจะยึดหลัก 3 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ในวงการ และให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ด้วยการเป็นลูกจ้าง เก็บสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลายาวนาน จนสามารถพัฒนาจนมีความรู้ความสามารถ เพื่อมาเปิดกิจการเป็นของตนเอง จนในที่สุดสามารถบริการลูกค้าโดยที่มีผลงานออกมาเป็นที่พึ่งพอใจในทุก ๆ งาน จนเป็นที่บอกต่อกัน แบบปากต่อปาก

  • การประเมินราคา มีความสมเหตุสมผล มีความพึงพอใจทั้งเรา และท่าน
  • ไม่ทิ้งงาน และต้องทำงานออกมาให้ดีที่สุด โดยยึดหลักความพึงพอใจของท่านเป็นหลัก
  • ต้องมีความซื่อสัตย์กับงานที่ทำ เพราะเมื่อท่านไว้วางใจใช้บริการกับเรา ท่านก็เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณ ที่ทำให้เราอยู่มีกิน
ธีรพงษ์

อยู่ในวงการมากกว่า 10 ปี

จากการที่สั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน จนสามารถให้บริการงานได้หลากหลาย ด้วยผลงานที่ออกมามีคุณภาพสูงสุด เราจึงเชื่อมั่น และมั่นใจว่า หากท่านใช้บริการกับเรา ท่านก็จะได้รับความพึงพอใจในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม และผลงานที่ออกมาอย่างแน่นอน