อัพเดท ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ทีมงาน ธีรพงษ์ เซอร์วิส (www.theeraphong.com) ได้ดำเนินการกดแผ่นเสียบ สำหรับกำแพงกันดิน เสร็จเรียบร้อย โดยทำการกดลคกลงพื้นดินไป 1.50 เมตร

ซึ่งตำแหน่งนี้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักจากดินด้านข้างได้อย่างแน่อนนอน เพราะฉะนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากำแพง กัน ดิน ที่ทางธีรพงษ์ เซอร์วิส สร้างขึ้น มีความแข็งแกร่ง และแข็งแรงตามมาตรฐาน

ส่วนในขึ้นตอนถัดไป ทางทีมงานจะเริ่มทำการเทคาน ทั้งคานด้านบนกำแพง และคานเสตย์ที่จะใช้ยึดเพื่อความแข็งแกร่งให้กำแพงเป็นลำดับถัดไป

งานก่อนหน้า คลิ๊กที่นี่

รายละเอียดงานกำแพงกันดิน คลิ๊กที่นี่