อัพเดทงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

วันนี้ ทีมงาน ธีรพงษ์ เซอร์วิส ได้ดำเนินการกดเสาเข็ม กำแพง กัน ดิน ทั้งในส่วนของกำแพง และสเตย์ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 110 ต้น

แม็คโคร กดเข็ม

รูป แม็คโคร กดเข็ม

ทั้งนี้ การดำเนินการอาจมีความล่าช้าไปบ้างเล็กน้อยจากการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากประสบกับปัญหาเศษหินที่อยู่ใต้น้ำ และสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้

เศษหินใต้ดิน

รูป หินที่เป็นอุปสรรคหลักสำหรับงานกำแพง กัน ดิน

แต่ในภาพรวม ก็ยังสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ต้องรอระยะเวลาอีกประมาณ 3 วันเพื่อให้เสาเข็มยึดกับดินได้ดียิ่งขึ้น และจะได้ทำการติดตั้งแผ่นกำแพงกันดินอีกครั้ง ทั้งนี้เสาเข็มไอ 22 ความยาว 10 เมตร ได้ถูกกดลงไปใต้พื้นดินมากกว่ากว่า 8 เมตร ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่า กำแพง กัน ดิน ที่ทางทีมงานเราสร้าง มีความคงทน และแข็งแรงอย่างแน่นอน

แม็คโครขนย้ายเสาเข็มไอ 22

รูป แม็คโครกำลังดำเนินการย้ายเสาเข็มสู่ตำแหน่งที่กำหนด

 

ซึ่งหลังจากนี้ประมาณ 3 วัน ทีมงานจะทำการเสียบแผ่นกำแพงกันดิน แล้วทางทีมงานจะได้ทำการอัพเดทให้ได้ชมในเวลาต่อไป

อัพเดทงาน ครั้งก่อนหน้า คลิ๊กที่นี่

งานอื่น ๆ คลิ๊กที่นี่