อัพเดทงาน กำแพงกันดิน ซอย ไทรม้า 19

หน้างาน ทำกำแพงกันดิน ยังคงเนินการไปได้เรื่อย ๆ แต่ก็ประสบกับปัญหาหลัก ที่ทำให้ล่าช้า คือ หินที่อยู่ใต้น้ำที่มีค่อนข้างมาก รถแบคโฮ จึงต้องทำงานสองอย่าง คือ

  1. เคลียหิน
  2. กดเข็ม

 

 

ทั้งนี้ทางทีมงานก็เร่งดำเนินการให้งานจบออกมา แล้วสามารถเสร็จทันตามกำหนดเวลา โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่เคยทำมาเป็นที่ตั้งสูงสุด

โดยความคืบหน้าสามารถดำเนินการไปได้ มากกว่า 30% ของงานทั้งหมด 

"งานยากไม่ว่า เสียหน้า ธีรพงษ์ ไม่ยอม"

รวมถึงแผ่นเสียบที่ใช้หล่อสดหน้างาน ซึ่งจะใช้เสียบเข้าระหว่างเสาเข็มเมื่อการกดเข็ม ไอ 22 ด้วยแบคโฮ แล้วเสร็จ สามารถดำเนินการไปได้มากกว่า 25%