หลังจากเข้าสำรวจหน้างาน และยกกำแพง กัน ดิน เดิมที่พังลงไปในน้ำแล้ว ก่อนหน้านี้ การแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อมาคือ ทีมงาน จะทำการเข็ม กำแพง กัน ดิน ด้านหน้าของเดิม เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรา ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องรื้อของเก่าออก ซึ่งจะกำแพง กัน ดิน เดิม จะไม่มีผล ต่อความแข็งแรงของ กำแพง กัน ดินใหม่ที่เราจะสร้างขึ้น

กำแพง กัน ดิน บางกร่าง

ต้องบอกก่อนว่า รอบ ๆ บริเวณหน้างาน บรรยากาศค่อนข้างดีมาก ถือเป็นสิ่งที่ดี ลดความเหนื่อยล้า ของทีมงานทำ กำแพง กัน ดิน ได้มากพอสมควร 

บรรยากาศทำเขื่อนกันดิน

ซึ่งวันนี้ หลังจากที่ทีมงาน ธีรพงษ์ เซอร์วิส ได้กดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็จะทำการกด สเตย์ และทำคาน ในลำดับถัดไป

งานก่อนหน้า คลิ๊กที่นี่ 

งานกำแพงกันดินทั้งหมด คลิ๊กที่นี่