ปัญหาหน้างาน Retaining wall

วันนี้ทางทีมงานได้เริ่มกดเสาเข็ม ด้วยแมคโคร และเจอปัญหาหลักคือ หินที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งสันเขื่อนเดิมได้ทิ้งหินไว้

จึงต้องมีการนำแมคโคร เข้ามาเกลี่ยหินที่อยู่ใต้น้ำก่อน จึงจะสามารถกดเข็มลงได้ ซึ่งทำให้งานเกิดความล่าช้าไปบ้าง

แต่ก็ไม่เกินความคาดหมายที่ได้วางแผนไว้

หินใต้น้ำ

รูป หินใต้น้ำ

 

วันนี้ถึงแม้จะมีหินเป็นอุปสรรค แต่ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญ งานกดเสาเข็มก็สามารถเป็นไปตามแผนที่คาดคิดไว้ ถึงแม้จะล่าช้าบ้างเล็กน้อย ก็ไม่มีผลอะไรมากนัก

แม็คโคร โก เบ 135 กดเข็ม

 รูป กดเข็ม Micropile ด้วยแบ็คโฮ

 

และสำหรับงานแผ่นเสียบ ได้ดำเนินการเทปูนเป็นที่เรียบร้อยระยะเวลาในช่วงที่กดเข็ม และรอแผ่นปูนเซ็ตตัว ก็จะพอดีกัน

หลังจากกดเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย ก็จะสามารถนำแผ่นเสียบกำแพงกันดินไปเสียบได้ทันที

เทปูนแผ่นเสียบกำแพงกันดิน

รูป งานเทปูนแผ่นเสียบกำแพงกันดิน 1

 

รูป งานเทปูนแผ่นเสียบกำแพงกันดิน 2

 

 

 

วิดีโอ แมคโครขุดหินที่อยู่ใต้น้ำ